2- Vaststellen Groei Strategie

Analyse Huidige Situatie Vaststellen Groei Strategie Vaststellen Benodigdheden Doelstellingen concretiseren Stakeholder Management Resultaat Management

In het verlengde van de visie en strategie van uw bedrijf zullen er al ideeën bestaan over hoe u denkt te kunnen groeien. Het is zaak al uw ideeën te inventariseren, u heeft zelf immers veel ervaring in huis en bent dagelijks in contact met de markt.

Middels een gefaciliteerde, inter-actieve workshop zullen de ideeën verder worden ontwikkeld, getoetst en uitgebreid.

Het is nu zaak de ideeën op de juiste gronden te beoordelen en de prioriteit te bepalen op basis van de bijdrage die ze kunnen leveren aan de gewenste groei. Hierbij dienen de juiste beoordelingscriteria te worden aangelegd die kunnen bestaan uit kansen in de markt, benodigde investeringen, aansluiting bij visie & strategie, etc.

Uiteindelijke dienen de juiste groei initiatieven (focus) geselecteerd te worden om het uiteindelijke groei doel te bereiken.

  • Inventarisatie van opties
  • Quantificering
  • Prioriteit bepalen