1- Analyse Huidige Situatie

Analyse Huidige Situatie Vaststellen Groei Strategie Vaststellen Benodigdheden Doelstellingen concretiseren Stakeholder Management Resultaat Management

Het vertrekpunt van een goed groeiplan is de huidige situatie van uw bedrijf. Waar staat u nu op het gebied van resultaten, organisatie & medewerkers. Wat is de visie en strategie van het bedrijf, waar staat u voor? Wat wilt u met de groei bereiken?

Ook is het belangrijk te weten wat uw kracht en tekortkomingen zijn, evenals de mogelijkheden en bedreigingen in de markt waar u actief bent.

Kort samengevat wordt onderstaande vastgesteld of, wanneer er al veel duidelijk is, aangevuld. Het groeiplan valt en staat bij een juiste aansluiting bij de huidige situatie.

  • Bedrijfsgegevens
  • Visie & Strategie
  • SWOT