3- Vaststellen Benodigdheden

Analyse Huidige Situatie Vaststellen Groei Strategie Vaststellen Benodigdheden Doelstellingen concretiseren Stakeholder Management Resultaat Management

Nu de groei strategie bepaald is dienen de voorwaarden voor succes geïnventariseerd te worden. Het is belangrijk hier een duidelijk en concreet beeld van te hebben, dit zijn immers de voorwaarden om de potentiële groei ook daadwerkelijk te realiseren. De volgende aspecten dienen uitgewerkt te worden en zijn de basis voor een gedegen aanpak.

  • Organisatie & functies
  • Investeringen
  • Aanpak & planning