5- Stakeholder Management

Analyse Huidige Situatie Vaststellen Groei Strategie Vaststellen Benodigdheden Doelstellingen concretiseren Stakeholder Management Resultaat Management

Het is van groot belang de personen die een bijdrage kunnen leveren aan de groei, of hiervan afhankelijk zijn (de Stakeholders) te betrekken in het plan. Indien dit op de juiste manier gedaan wordt zal dit een aanjagende werking hebben op het realiseren van de groei doelstellingen.

Dit vraagt inzicht vanuit diverse perspectieven (medewerkers, klanten, aandeelhouders). Het vereist ook kennis van het motiveren en aansporen van de betrokkenen. Een doordacht communicatie plan zorgt ervoor dat de boodschap eenduidig bij alle betrokkenen doorkomt.

  • Betrokkenheid creëren
  • Incentives bepalen
  • Communicatieplan