6- Resultaat Management

Analyse Huidige Situatie Vaststellen Groei Strategie Vaststellen Benodigdheden Doelstellingen concretiseren Stakeholder Management Resultaat Management

Resultaat komt niet vanzelf. Al het voorgaande zal in deze “last but not least” stap samengebracht worden in een Management Operating System om ervoor te zorgen dat de progressie wordt gecontroleerd middels zorgvuldige rapportage en een overlegstructuur met een passende frequentie en de juiste aanwezigen.

Een duidelijk, meetbaar plan helpt de voortgang te bepalen, afwijkingen vast te stellen en tijdig bij te sturen.

Veel groeiplannen leveren niet de gewenste resultaten omdat ze niet concreet genoeg zijn opgezet of niet worden opgevolgd middels een doordacht Management Operating System, waarin wordt gekeken naar:

  • Adequate rapportage
  • Duidelijke overleg structuur
  • Het bijsturen bij afwijking